Nalibockaja Pušča

Download PDF

Code:

Central coordinates:

Location:

Area:

IBA Criteria:

National conservation status:

International conservation status:

IBA Map:

Site description:

Тэрыторыя ТВП "Налібоцкая пушча" - адзіная цэласная тэрыторыя, размешчаная ў басейне Нёмана ў заходняй частцы цэнтральнай Беларусі, на якой практычна ў натуральным стане захаваліся лясныя масівы вялікай плошчы са спецыфічным прыродным комплексам. Гэта найболей буйны лясны масіў сярод нёманскіх лясоў. Размешчаны на мяжы двух геабатанічных падзон: дубова-цёмнахваёвых і грабава-дубова-цёмнахваёвых лясоў.

Тэрыторыя ахоплівае басейны правых прытокаў Нёмана - Бярэзіны і Усы да Ашмянскіх град на поўначы, падножжы Мінскага ўзвышша на ўсходзе і Лідскай раўніны на захадзе. Тут налічваеца каля 20 малых рэк, самыя буйныя з якіх Заходняя Бярэзіна, Іслач і Уса.

Паўднёва-заходняя частка ўяўляе сабой шырокую, значна паніжаную, моцна забалочаную раўніну, пераходзячую на паўднёвым захадзе ў балотны масіў.

Прырода заказніка адрозніваецца выключнай прыгажосцю і маляўнічасцю натуральных ландшафтаў, высокай лясістасцю (каля 80 %) і нізкай сельскагаспадарчай засвоенасцю і дазваляюць казаць аб важнай ролі Налібоцкай пушчы ў захаванні біялагічнай разнастайнасці флоры і фауны Беларусі.

У лясах і населеных пунктах ТВП расце 37 відаў дрэў, 45 відаў хмызнякоў, 15 - хмызнячкоў і паўхмызнячкоў, 720 відаў травяністых раслін.

Habitats:

Хваёвыя лясы - 42%, яловыя лясы - 8%, шырокалісцевыя лясы - 1%, драбналістыя лясы - 29,5%, адчыненыя лясныя ўчасткі - 5%, рэкі і іх узбярэжжа - 8%, балоты - 5%, сельгасугоддзі - 1%, населеныя пункты - >1%.

Birds:

На ТВП «Налібоцкая пушча» дакладна вызначана гнездаванне 152 відаў птушак, для 9 гнездаванневерагодна. Перавага лясных месцапражыванняў, абумовіла дамінаванне ў насельніцтве птушак лясных экасістэм - 49,1 % ад ліку ўсіх відаў птушак ТВП.

Тэрыторыя мае значэнне для захавання месц гнездавання малога арляца Aquila pomarina, звычайнага зімародка Alcedo atthis, чорнага бусла Ciconia nigra. Акрамя таго, тут адзначаны ў невялікай колькасці дубальт Gallinago media, вялiкi грыцук Limosa limosa, вялiкi кулён Numenius arquata.

Other animal groups:

Клас сысуны на тэрыторыі Налібоцкай пушчы прадстаўлены досыць разнастайна - 42 віда. Амфібій - 11 відаў, рэптылій - 6 відаў.

Populations of IBA trigger species:

SpeciesSeasonQuality of estimatePeriodQuality of estimateTrendsIBA criteria
1PintailB?0-2 breeding pairs2004-2011Poor
2GoosanderB~ 10 breeding pairs2004-2011Medium
3BitternB~ 20 males only2004-2011Medium
4Great white egretB?+2004-2011Poor
5Black storkB20-40 breeding pairs2004-2011MediumB2
6Black kiteB2 breeding pairs2004-2011Poor
7White-tailed eagleB3 breeding pairs2004-2011Poor
8Short-toed eagleB6 breeding pairs2008Good
9Hen harrierB+2004-2011Poor
10Lesser spotted eagleB40-50 breeding pairs2006MediumB2
11OspreyP+2004-2011Poor
12KestrelB?+2004-2011Poor
13HobbyB~ 20 breeding pairs2004-2011Medium
14CorncrakeB+2004-2011Poor
15CraneB10-15 breeding pairs2004-2011Medium
16Ringed ploverB?0-1 breeding pairs2010Poor
17RuffP+2004-2011Poor
18Great snipeB+2004-2011Poor
19Black-tailed godwitB2-5 breeding pairs2004-2011Poor
20CurlewB2-5 breeding pairs2004-2011Poor
21GreenshankP+2004-2011Poor
22Eagle owlB> 3 breeding pairs2004-2011Poor
23Pygmy owlB+2004-2011Poor
24Graet grey owlB+2004-2011Poor
25KingfisherB40 breeding pairs2004-2011MediumB2
26RollerN?1 individuals2009Poor
27Green woodpeckerB+2004-2011Poor
28White-backed woodpeckerB> 50 breeding pairs2004-2011Medium
29Three-toed woodpeckerB+2004-2011Poor
30Tawny pipitB+2004-2011Poor

Other biodiversity:

В фауне заказника выявлено 43 охраняемых вида животных, внесенных в Красную книгу Беларуси, из них: 10 – насекомые, 2 – рыбы, 1 – земноводные, 1 – пресмыкающиеся, 29 – птицы, 4 – млекопитающие.

 

Звяры: арэшнікавая соня Muscardinusavellanarius, еўрапейскі зубрBisonbonasus, еўрапейская рысь Lynxlynx, барсукMelesmeles.

Рэптыліі:мядзянка Coronela austriaca.

Амфібіі: чаротавая рапуха Bufocalamita.

Рыбы:ручаёвая стронга Salmo trutta trutta morpha fario, ліпень Thymallus thymallus, вусач Barbus barbus, рыбец Vimba vimba, падуст Chondrostoma nasus.

Расліны: баранец звычайныHuperziaselago, пухірнік ягадны Cucubalusbaccifer, гайнiк цёмна-чырвоныEpipactisatrorubens, гарлянка пiрамiдальнаяAjugapyramidalis, зубніца клубняносная Dentariabubifera, вярба чарнічная Salixmyrtilloides, званочак шыракалiстыCampanulalatifolia, старасцень прырэчны Seneciofluviatilis, пярэсна еўрапейская Trolliuseuropaeus, лiлея кучараваяLiliummartagon, цыбуля мядзведжая Alliumursinum, луннiк ажываючыLunariarediviva, аўсянiца высокаяFestucaaltissima, асака прысадзістая Carexsupina, пальчатакарэннік майскі Dactylorhizamajalis, тайнiк яйцападобныListeraovata, тайнік сэрцападобны Listeracordata, шпажнiк чарапiцавыGladiolusimbricatus.

Threats:

  • Узворванне некаторых участкаў поймавых зон (асабліва р. Нёман);
  • Перавыпас быдла ў паўднёвай і заходняй частках поймавай зоны тэрыторыі;
  • Негатыўны ўплыў населеных пунктаў на прымыкаючыяўчасткі рэк, іх поймаў і лясоў: забруджванне бытавымі адыходамі, вытаптыванне і рудэралізацыя расліннага полага, узрастанне драпежніцкага і канкурэнтнага прэса сінантропных відаў жывёл;
  • Адмоўнае ўздзеянне сельскагаспадарчай асушальнай меліярацыі на прылягаючыя да тэрыторыі заказніка ўчасткіў паўднёвай і паўночна-заходняй частках поймавай зоны;
  • Рэкрэацыйная нагрузка ў лясных насаджэннях у наваколлях населеных пунктаў, а таксама па даступных участках берагоў вадаёмаў, галоўным чынамр. Нёман і воз. Кромань.

Recommendations for the conservation:

Неабходна стварэнне плана кіравання для гэтай тэрыторыі.

References:

Асабістыя паведамленні: Грычык В.В., Дамброўскі В.Ч.

Научное обоснование образования республиканского ландшафтного заказника «Налибокский», Минск, 2000 г.

Красная книга Республики Беларусь (Животные. Млекопитающие). - Минск: Беларуская Энцыклапедыя им. Петруся Бровки, 2004.

Ключевые ботанические территори Беларуси / Под ред. О.М. Масловского, Г.А. Пронькиной. – М.-Мн. -: Бестиор, 2005. – 80 с.

Authors :


* Использование размещенной здесь неопубликованной информации для научных публикаций без письменного соглашения ее авторов запрещено. В случае использования части контента или страницы целиком на других интернет-ресурсах, обязательна ссылка на авторов и сайт iba.ptushki.org

Photo:

caretakers

News

twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru mail.ru yandex.ru