Голубицкая пуща

Скачать в формате PDF

Код:

Географические координаты:

Административная принадлежность:

Площадь:

Критерии:

Национальный природоохранный статус:

Международный природоохранный статус:

Карта ТВП:

Общее описание:

Галубіцкая Пушча ўяўляе сабой мазаічнае спалучэнне леса-балотных, лугавых, балотных і лясных масіваў, а таксама буйных натуральных вадаёмаў, якія знаходзяцца ў водазборным басейне вярхоўяў ракі Бярэзіна. Лясамі пакрыта 60% тэрыторыі, 18% займаюць балоты. Ядром заказніка з'яўляюцца масівы сфагнавых і пераходных балот, якія размешчаны ў яго паўночнай частцы. Лясы ў асноўным прадстаўлены сярэднеўзроставымі хвойнікамі, у меншай ступені ельнікамі, чорнаалешнікамі, бярэзнікамі. Вельмі рэдка сустракаюцца фрагменты шырокаліставых лясоў.

Галубіцкая Пушча адносіцца да вярхоўяў ракі Бярэзіна, якая з'яўляецца асноўнай воднай артэрыяй заказніка. Даўжыня ракі ў межах ТВП складае 40 кіламетраў. Рэчышча яе вельмі звілістае і часта разгалінаванае, багатае на пратокі і невялікія пясчаныя астравы, якія затапляюцца ў паводку. Рака Бярэзіна на тэрыторыі заказніка працякае праз пойменнае возера Медзазол. Другое буйное возера Межужол размешчана сярод сфагнавых балот і звязана з Бярэзінай меліяратыўнымі каналамі і ракой Чарніца. Вада гэтага возера характарызуецца нізкай мінералізацыяй і высокай колернасцю. Возера зарастае слаба. У выніку правядзення асушальнай меліярацыі і торфараспрацовак у заходняй і часткова ў паўднёва-усходняй частках заказніка гідралагічныя ўмовы тэрыторыі значна трансфарміраваліся.

З гаспадарчай дзейнасці пераважае лесакарыстанне. Тарфяныя месцанараджэнні на тэрыторыі Галубіцкай Пушчы з'яўляюцца адной з асноўных у раёне баз здабычы прамысловай сыравіны. Мясцовыя жыхары на тэрыторыі заказніка збіраюць ягады і грыбы, займаюцца паляваннем і рыбнай лоўляй.

Основные биотопы:

Лясы – 60%, верхавыяі пераходныя балоты – 18%, торфараспрацоўкі – 15%, азёры – 2%, іншыя землі – 5%.

Птицы:

На тэрыторыі сустракаецца 192 віда птушак, з якіх 24 занесены ў Чырвоную кнігу Беларусі.

У заказніку гняздуюцца чапля-бугай Botaurus stellaris, звычайны гогаль Bucephala clangula, малы арлец Aquila pomarina, арол-вужаед Circaetus gallicus, залацістая сеўка Pluvialis apricaria, даўгахвостая кугакаўка Strix uralensis. На ТВП значная колькасць цецярука Tetrao tetrix - 70-100 пар, глушца Tetrao urogallus - 30-40 самцоў і звычайнага гогаля Bucephalaclangula 20-40 пар. Яўчэ захавалася невялікая папуляцыя белай курапаткі, але яе колькасць значна паменшылася. Адзначаны таксама чорнаваллёвы гагач Gavia arctica, вялікая белая чапля Egretta alba і звычайны зімародак Alcedo atthis.

ТВП “Галубіцкая пушча” мае значэнне для захавання скапы Pandionhaliaetus (5-7 пар).

Другие группы животных:

З млекакормячых адзначана больш за 40 відаў.

Состояние редких видов птиц:

ВидыСтатусКоличествоГод/период оценкиТочность оценкиТренды (2005-2010)Критерий ТВП
1Гусь серыймг+2005-2010П
2Куропатка белаягн+2005-2010П
3Гагара чернозобаямг+2005-2010П
4Поганка серощекаямг+2005-2010П
5Выпь большаягн+2005-2010П
6Цапля большая белаягн?4-5 п2005-2010П
7Аист белыйгн3-4 п2005-2010Т
8Орлан-белохвостгн?0-1 п2005-2010П
9Змееядгн3-4 п2005-2010Т
10Малый подорликгн5-6 п2005-2010Т
11Беркутгн?1 п2005-2010Т
12Скопагн5-7 п2005-2010ТB2
13Пустельга обыкновеннаягн6-8 п2005-2010Т
14Дербникгн3-4 п2005-2010Т
15Чеглокгн5-6 п2005-2010Т
16Журавль серыйгн10-14 п2005-2010Э
17Ржанка золотистаягн10-15 п2005-2010Э
18Филингн1-2 п2005-2010П
19Сыч воробьиныйгн6-7 п2005-2010Э
20Неясыть длиннохвостаягн8-9 п2005-2010Э
21Обыкновенный зимородокгн5-7 п2005-2010Э
22Дятел зеленыйгн+2005-2010П
23Дятел трехпалыйгн+2005-2010П

Другие редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды:

Звяры: буры мядзведзь Ursus arctos, барсук Meles meles, еўрапейская рысь Felis linx.

Насякомыя:тарфянікавая жаўтушкаColiaspalaeno.

Расліны: адзначана каля 40 рэдкіх відаў; сярод іх такія як: баранец звычайны Huperziaselago, лiкападыела залiўная Lycopodiellainundata, касач сібірскі Irissibirica, шпажнiк чарапiцавы Gladiolusimbricatus, аднацветка аднакветкавая Monesesuniflora, пярэсна еўрапейская Trolliuseuropaeus, пуханос альпiйскiBaeothryonalpinum, лiнея паўночная Linnaeaborealis, ладдзян трохнадрэзаны Corallorhizatrifida, вярба чарнічная Salixmyrtilloides, бяроза карлікавая Betulanana, журавiны дробнаплодныя Oxycoccusmicrocarpus, марошка прысадзістая Rubuschamaemorus, кізільнік чарнаплодны Cotoneastermelanocarpus.

Угрозы:

Забруджванне навакольнага асяроддзя. Асноўнай крыніцай забруджвання ракі Бярэзіна з’яўляецца горад Докшыцы, які не мае адпаведных ачышчальных пабудоў.

Меліярацыя і торфараспрацоўка. Галоўным фактарам парушэння экалагічнага баланса ў раёне заказніка, з'яўляюцца торфараспрацоўкі, якія праводзяцца тут на працягу апошніх 30 гадоў. У перспектыве плануецца ахапіць распрацоўкамі ўвесь масіў верхавога балота. Гэта прывядзе да поўнага знішчэння прыроднага комплекса Галубіцкая Пушча і, несумненна, акажа негатыўны ўплыў на стан ракі Бярэзіна і Бярэзінскага біясфернага запаведніка.

Рекомендации по сохранению:

Неабходна пашырыць межы заказніка і спыніць далейшую здабычу торфа. Гэта паслужыць падставай для стабілізацыі гідралагічнага рэжыму вярхоўяў ракі Бярэзіна і Бярэзінскага біясфернага запаведніка.

Источники информации:

Асабістыя паведамленні: Пяцько Г.П.

Скарбы прыроды Беларусi. – Мн.: Беларусь, 2005. – 215 с. (Інфармацыю падрыхтавалі: Іваноўскі У.В., Пяцько Г.П., Ямінскі Б.В.).

Сушко Г.Г., Шкатуло В.В., Борок И.И. Редкие и охраняемые виды насекомых обитателей верховых болот Белорусского Поозерья // Красная книга Республики Беларусь: состояние, проблемы, преспективы: материалы международной научной конференции. – Витебск: УО “ВГУ им. П.М. Машерова”, 2011., с. 171-173.

Составители :


* Использование размещенной здесь неопубликованной информации для научных публикаций без письменного соглашения ее авторов запрещено. В случае использования части контента или страницы целиком на других интернет-ресурсах, обязательна ссылка на авторов и сайт iba.ptushki.org

Фото:

Хранители

Новости

twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru mail.ru yandex.ru