Halubickaja Pušča

Download PDF

Code:

Central coordinates:

Location:

Area:

IBA Criteria:

National conservation status:

International conservation status:

IBA Map:

Site description:

Галубіцкая Пушча ўяўляе сабой мазаічнае спалучэнне леса-балотных, лугавых, балотных і лясных масіваў, а таксама буйных натуральных вадаёмаў, якія знаходзяцца ў водазборным басейне вярхоўяў ракі Бярэзіна. Лясамі пакрыта 60% тэрыторыі, 18% займаюць балоты. Ядром заказніка з'яўляюцца масівы сфагнавых і пераходных балот, якія размешчаны ў яго паўночнай частцы. Лясы ў асноўным прадстаўлены сярэднеўзроставымі хвойнікамі, у меншай ступені ельнікамі, чорнаалешнікамі, бярэзнікамі. Вельмі рэдка сустракаюцца фрагменты шырокаліставых лясоў.

Галубіцкая Пушча адносіцца да вярхоўяў ракі Бярэзіна, якая з'яўляецца асноўнай воднай артэрыяй заказніка. Даўжыня ракі ў межах ТВП складае 40 кіламетраў. Рэчышча яе вельмі звілістае і часта разгалінаванае, багатае на пратокі і невялікія пясчаныя астравы, якія затапляюцца ў паводку. Рака Бярэзіна на тэрыторыі заказніка працякае праз пойменнае возера Медзазол. Другое буйное возера Межужол размешчана сярод сфагнавых балот і звязана з Бярэзінай меліяратыўнымі каналамі і ракой Чарніца. Вада гэтага возера характарызуецца нізкай мінералізацыяй і высокай колернасцю. Возера зарастае слаба. У выніку правядзення асушальнай меліярацыі і торфараспрацовак у заходняй і часткова ў паўднёва-усходняй частках заказніка гідралагічныя ўмовы тэрыторыі значна трансфарміраваліся.

З гаспадарчай дзейнасці пераважае лесакарыстанне. Тарфяныя месцанараджэнні на тэрыторыі Галубіцкай Пушчы з'яўляюцца адной з асноўных у раёне баз здабычы прамысловай сыравіны. Мясцовыя жыхары на тэрыторыі заказніка збіраюць ягады і грыбы, займаюцца паляваннем і рыбнай лоўляй.

Habitats:

Лясы – 60%, верхавыяі пераходныя балоты – 18%, торфараспрацоўкі – 15%, азёры – 2%, іншыя землі – 5%.

Birds:

На тэрыторыі сустракаецца 192 віда птушак, з якіх 24 занесены ў Чырвоную кнігу Беларусі.

У заказніку гняздуюцца чапля-бугай Botaurus stellaris, звычайны гогаль Bucephala clangula, малы арлец Aquila pomarina, арол-вужаед Circaetus gallicus, залацістая сеўка Pluvialis apricaria, даўгахвостая кугакаўка Strix uralensis. На ТВП значная колькасць цецярука Tetrao tetrix - 70-100 пар, глушца Tetrao urogallus - 30-40 самцоў і звычайнага гогаля Bucephalaclangula 20-40 пар. Яўчэ захавалася невялікая папуляцыя белай курапаткі, але яе колькасць значна паменшылася. Адзначаны таксама чорнаваллёвы гагач Gavia arctica, вялікая белая чапля Egretta alba і звычайны зімародак Alcedo atthis.

ТВП “Галубіцкая пушча” мае значэнне для захавання скапы Pandionhaliaetus (5-7 пар).

Other animal groups:

З млекакормячых адзначана больш за 40 відаў.

Populations of IBA trigger species:

SpeciesSeasonQuality of estimatePeriodQuality of estimateTrends (2005-2010)IBA criteria
1Greylag gooseP+2005-2010Poor
2Willow grouseB+2005-2010Poor
3Black-throated diverP+2005-2010Poor
4Red-necked grebeP+2005-2010Poor
5BitternB+2005-2010Poor
6Great white egretB?4-5 breeding pairs2005-2010Poor
7White storkB3-4 breeding pairs2005-2010Good
8White-tailed eagleB?0-1 breeding pairs2005-2010Poor
9Short-toed eagleB3-4 breeding pairs2005-2010Good
10Lesser spotted eagleB5-6 breeding pairs2005-2010Good
11Golden eagleB?1 breeding pairs2005-2010Good
12OspreyB5-7 breeding pairs2005-2010GoodB2
13KestrelB6-8 breeding pairs2005-2010Good
14MerlinB3-4 breeding pairs2005-2010Good
15HobbyB5-6 breeding pairs2005-2010Good
16CraneB10-14 breeding pairs2005-2010Medium
17Golden ploverB10-15 breeding pairs2005-2010Medium
18Eagle owlB1-2 breeding pairs2005-2010Poor
19Pygmy owlB6-7 breeding pairs2005-2010Medium
20Ural owlB8-9 breeding pairs2005-2010Medium
21KingfisherB5-7 breeding pairs2005-2010Medium
22Green woodpeckerB+2005-2010Poor
23Three-toed woodpeckerB+2005-2010Poor

Other biodiversity:

Звяры: буры мядзведзь Ursus arctos, барсук Meles meles, еўрапейская рысь Felis linx.

Насякомыя:тарфянікавая жаўтушкаColiaspalaeno.

Расліны: адзначана каля 40 рэдкіх відаў; сярод іх такія як: баранец звычайны Huperziaselago, лiкападыела залiўная Lycopodiellainundata, касач сібірскі Irissibirica, шпажнiк чарапiцавы Gladiolusimbricatus, аднацветка аднакветкавая Monesesuniflora, пярэсна еўрапейская Trolliuseuropaeus, пуханос альпiйскiBaeothryonalpinum, лiнея паўночная Linnaeaborealis, ладдзян трохнадрэзаны Corallorhizatrifida, вярба чарнічная Salixmyrtilloides, бяроза карлікавая Betulanana, журавiны дробнаплодныя Oxycoccusmicrocarpus, марошка прысадзістая Rubuschamaemorus, кізільнік чарнаплодны Cotoneastermelanocarpus.

Threats:

Забруджванне навакольнага асяроддзя. Асноўнай крыніцай забруджвання ракі Бярэзіна з’яўляецца горад Докшыцы, які не мае адпаведных ачышчальных пабудоў.

Меліярацыя і торфараспрацоўка. Галоўным фактарам парушэння экалагічнага баланса ў раёне заказніка, з'яўляюцца торфараспрацоўкі, якія праводзяцца тут на працягу апошніх 30 гадоў. У перспектыве плануецца ахапіць распрацоўкамі ўвесь масіў верхавога балота. Гэта прывядзе да поўнага знішчэння прыроднага комплекса Галубіцкая Пушча і, несумненна, акажа негатыўны ўплыў на стан ракі Бярэзіна і Бярэзінскага біясфернага запаведніка.

Recommendations for the conservation:

Неабходна пашырыць межы заказніка і спыніць далейшую здабычу торфа. Гэта паслужыць падставай для стабілізацыі гідралагічнага рэжыму вярхоўяў ракі Бярэзіна і Бярэзінскага біясфернага запаведніка.

References:

Асабістыя паведамленні: Пяцько Г.П.

Скарбы прыроды Беларусi. – Мн.: Беларусь, 2005. – 215 с. (Інфармацыю падрыхтавалі: Іваноўскі У.В., Пяцько Г.П., Ямінскі Б.В.).

Сушко Г.Г., Шкатуло В.В., Борок И.И. Редкие и охраняемые виды насекомых обитателей верховых болот Белорусского Поозерья // Красная книга Республики Беларусь: состояние, проблемы, преспективы: материалы международной научной конференции. – Витебск: УО “ВГУ им. П.М. Машерова”, 2011., с. 171-173.

Authors :


* Использование размещенной здесь неопубликованной информации для научных публикаций без письменного соглашения ее авторов запрещено. В случае использования части контента или страницы целиком на других интернет-ресурсах, обязательна ссылка на авторов и сайт iba.ptushki.org

Photo:

caretakers

News

twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru mail.ru yandex.ru